Stemstoornissen – Logopediepraktijk Meijer – Deventer

Logopediepraktijk Meijer

Communiceren is alles, daarom logopedie.

Stemstoornissen

Bij de meeste stemstoornissen is heesheid het hoofdsymptoom en een eerste alarmteken van aandoeningen ter hoogte van het strottenhoofd. Heesheid wordt kwalitatief ook wel omschreven met woorden als: schor, rauw, dof, geknepen, … . Hees zijn is het gevolg van veranderingen van één of meerdere stemeigenschappen, zoals toonhoogte, luidheid en kwaliteit.

Een stemstoornis kan functioneel zijn, dat wil zeggen dat iemand zijn of haar stem verkeerd  gebruikt. Daarnaast heeft iemand soms gewoontes die slecht zijn voor het stemapparaat.  Als de functionele heesheid al langere tijd bestaat, kan er sprake zijn van  stemplooiknobbeltjes. In de therapie ligt het accent op het aanleren van een juiste  stemtechniek, gebruik van goede stemhygiëne en een balans tussen dat wat uw stem aankan  en dat wat u ervan vraagt..

Als er organische problemen zijn en er een operatie nodig is, kan er een zogenaamde  “sandwich-therapie”‘plaatsvinden. Dat wil zeggen: enkele zittingen logopedie voor adviezen en  oefeningen – micro-chirurgie aan de stemplooien door een KNO-arts/foniater – voortzetting  logopedie om opnieuw stem te geven en de therapie af te ronden.

Bij neurologische stoornissen zoals M.S., A.L.S., Parkinson of Parkinsonisme kunnen er ook stemproblemen ontstaan. Ik kan u begeleiden in het verbeteren van de stemkwaliteit, maar ook samen met u bekijken wat een betere balans is tussen de belasting die u van uw stem vraagt en de belastbaarheid van uw stem in verschillende situaties.

Beroepssprekers, zoals leerkrachten, zweminstructeurs, militairen, toneelspelers,  zangers, call-center-medewerkers kunnen worden begeleid om stemproblemen te  voorkomen.

stemoefeningen staand voor de spiegel.

Hese kinderen moeten al vroeg worden begeleid, om de oorzaak van het probleem te achterhalen en uitbreiding van de heesheid te voorkomen. Vooral bij meisjes blijkt de heesheid niet zomaar over te gaan.

In de stemtherapie worden oefeningen uitgeprobeerd uit verschillende stemtherapiemethodes, bijvoorbeeld Pahn, Accentmethode, Öcker, kaatsen, resoneren, Le Huche, Coblenzer, Estill Voice Training.

Indien nodig wordt larynxmanipulatie toegepast.

Als de stemkwaliteit niet meer toereikend is om voldoende verstaanbaar te spreken, bijvoorbeeld bij een verlamming van een stemplooi of na bestraling, wordt gezocht naar een andere oplossing zoals een stemversterker. Dit gebeurt in samenwerking met RDG Kompagne.

Kijk ook op www.ieder1stem.nl.

 

Mogelijke stemklachten na besmetting met het Coronavirus. Uitleg en adviezen zie video: