Parkinson en MS – Logopediepraktijk Meijer – Deventer

Logopediepraktijk Meijer

Communiceren is alles, daarom logopedie.

Parkinson en MS

ParkinsonNet staat voor een netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson. In een groot aantal regio’s in Nederland is inmiddels een ParkinsonNet aanwezig. In de meeste regio’s zijn de volgende zorgverleners betrokken bij het ParkinsonNet: de neurologen en parkinsonverpleegkundigen van het regionale ziekenhuis en fysiotherapeuten, oefentherapeuten (Cesar en Mensendieck), logopedisten, ergotherapeuten en psychologen werkzaam in de regio rondom het ziekenuis. In de nabije toekomst worden de ParkinsonNet-netwerken uitgebreid met andere zorgverleners, bijvoorbeeld diëtisten en sexuologen.

ParkinsonNet is een initiatief van het UMC St.Radboud en de Werkgroep Bewegingsstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Het ParkinsonNet concept wordt ondersteund door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar & Mensendieck, Ergotherapie Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en de Parkinson Patiënten Vereniging.

Sinds 2007 ben ik gecertificeerd ParkinsonNet-therapeut. Het eerste gesprek is bedoeld om uw zorgvraag te verduidelijken. Aandachtspunten kunnen zijn: verstaanbaarheid (spraak, stem en taal), verslikken en speekselverlies. Aansluitend wordt een behandeltraject afgesproken en daarbij het aantal contactmomenten. Dit kan variëren van een eenmalig consult met adviezen tot een intensieve trainingsperiode van meerdere zittingen per week. Na een periode van individuele begeleiding kunt u deelnemen aan de Parkinson-groep. Hierin oefent u met anderen om de verstaanbaarheid op peil te houden.

10 tips voor goede Parkinsonzorg voor verpleging en verzorging:

www.parkinson-vereniging.nl/actueel/film/10-tips-voor-goede-parkinsonzorg-voor-verpleging-en-verzorging/

Op de site van de Parkinsonvereniging www.parkinson-vereniging.nl vindt u veel informatie.

Ook mensen met MS hebben soms logopedische begeleiding nodig. Kijk op www.mszorgnederland.nl/over-multiple-sclerose/ms-zorgverleners/logopedist/