Cochleair implantaat – Logopediepraktijk Meijer – Deventer

Logopediepraktijk Meijer

Communiceren is alles, daarom logopedie.

Cochleair implantaat

Een cochleair implantaat (CI) is een hoorhulpmiddel voor dove en ernstig slechthorende volwassenen en kinderen. Het werkt anders dan een hoortoestel, dat geluiden alleen versterkt. Bij een zeer ernstig probleem in het slakkenhuis of binnenoor werkt een hoortoestel niet of onvoldoende. Een CI kan in deze gevallen een beter hulpmiddel zijn.|

Een CI bestaat uit twee delen: een implantaat met elektrodedraadje, dat operatief geplaatst wordt in het slakkenhuis (cochlea), en een uitwendige oorhanger met zendspoel. De oorhanger is een spraakprocessor die geluiden omzet in elektrische signalen. Deze signalen worden via de zendspoel doorgegeven aan de elektroden in het slakkenhuis, waardoor de gehoorzenuw wordt gestimuleerd.

Met een cochleair implantaat kunnen de hoormogelijkheden van dove en ernstig slechthorende kinderen en volwassenen aanzienlijk worden verbeterd.
De eerste periode na de operatieĀ krijgt u intensieve begeleiding vanuit het ziekenhuis.
Meestal kan de begeleiding al snel worden overgenomen door een logopedist bij u in de buurt, die daarin is gespecialiseerd. Ook bij mij in de praktijk kunt u daarvoor terecht.

Een groot deel van de kinderen die op jonge leeftijd een CI krijgen, kan gesproken taal leren wanneer er geen andere beperkingen zijn. Ik begeleid u graag, om de spraak- en taalontwikkeling van uw kind op een zo hoog mogelijk niveau te brengen.

 

 

 

 

Volwassenen krijgen hoortraining om geluiden te leren herkennen en spraak te leren verstaan. Ook kan ik u in contact brengen met andereĀ  volwassenen met een C.I. in Deventer en omgeving die door mij zijn begeleid.