Mimetherapie – Logopediepraktijk Meijer – Deventer

Logopediepraktijk Meijer

Communiceren is alles, daarom logopedie.

Mimetherapie

Mimetherapie is een revalidatiemethode voor patiënten met restverschijnselen van een aangezichtsverlamming. Het doel is de asymmetrie van het gezicht en de expressiemogelijkheden te verbeteren.

Geschat 40 van 100.000 mensen krijgt een aangezichtsverlamming. Ongeveer in de helft van de gevallen betreft het de verlamming van Bell. Andere mogelijke oorzaken zijn schedeltrauma, operatietrauma, herpes zoster, diabetes mellitus, tumorgroei en otitis media. De verlamming van Bell geneest in 70% van alle gevallen spontaan. Bij oorzaken anders dan de verlamming van Bell is dit percentage lager. Spontaan herstel start in de eerste weken en kan zeker 9 maanden doorgaan. Het herstel kan volledig zijn of deels; dan is er sprake van restverschijnselen.

De restverschijnselen kunnen zijn: asymmetrie van het gelaat, beperkingen in eten, drinken, praten en psychosociale problemen. Dit kan een grote impact hebben op de kwaliteit van leven.

Mimetherapie wordt in diverse plaatsen in Nederland en België aangeboden door hiervoor opgeleide paramedici, fysiotherapeuten en logopedisten.

Rita Meijer heeft de opleiding voor mimetherapeute jaren geleden gedaan en volgt regelmatig terugkomdagen die worden georganiseerd door het facialisteam in het Radboud in Nijmegen en het facialisteam in Gent.

De therapie bestaat uit: informatie over de aandoening, de behandeling en de prognose, automassage van het gezicht en de hals, ademhalingsoefeningen- en ontspanningsoefeningen, coördinatieoefeningen en inhibitie van synkinesen, oefeningen voor oogsluiting en lipsluiting, letter- en woordoefeningen, expressie-oefeningen.

Met behulp van filmopnames wordt samen met de patiënt het verloop in de gaten gehouden, worden de oefeningen erop aangepast en zo nodig adviezen gevraagd bij het facialisteam.

Zie voor meer informatie over een aangezichtsverlamming en de mimetherapie op

www.kno.nl/patienten-informatie/overig/aangezichtsverlamming.