Logopedisten-in-actie 25 september 2018

De actiegroep ‘Logopedisten in Actie’ hebben dinsdag 25 september 2018 een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. De maat voor de Nederlandse logopedisten is vol. Er is sprake van onderwaardering van het vak logopedie die zich uit in achterblijvende tarieven. Het gemiddelde tarief ligt 25 procent lager dan het tarief dat de Nederlandse Zorgautoriteit voor de invoering van vrije prijzen redelijk achtte. Daarnaast hebben logopedisten te maken met een sterk toegenomen werkdruk door administratieve belasting en kampt de helft van de bestaande praktijken met wachtlijsten.

De petitie was in de vorm van een boek vol foto’s van patiënten die vertellen wat de logopedist voor hen heeft betekend.

Ook logopediste Rita Meijer van Logopediepraktijk Meijer liep tussen de 470 demonstranten en hield bij iedere fluittoon een foto omhoog van een doof patiëntje, dat gebarend binnenkwam en nu goed spreekt en verstaat met haar twee cochleaire implantaten.

De logopedisten nodigen via deze petitie de politiek en zorgverzekeraars uit voor een brainstormsessie om vanuit alle verschillende kanten de logopedische zorg te bespreken. De patiënt moet goed worden geholpen, de verzekeraar wil niet meer uitgeven dan nodig is, de logopedist wil graag een gezonde bedrijfsvoering en de logopedist wil graag kwaliteit bieden, maar ook een reëel tarief ontvangen voor een gezonde bedrijfsvoering.

Publicatiedatum: 28-09-2018


Terug naar overzicht