Wereld Parkinson Dag 11 april 2017

App helpt Parkinsonpatirënten verstaanbaar te spreken

Een grote beperking van patiënten met Parkinson is dat zij zacht, snel en op een hoge toon spreken en zelf hun toonhoogte en volume niet goed meer in kunnen schatten. Dit komt meestal omdat zij niet goed meer zijn in het uitvoeren van dubbeltaken. Zij kunnen niet én een gesprek voeren én in de gaten houden hoe ze klinken.
Tijdens de logopedische therapie worden zij getraind om niet te zacht en niet te hoog te spreken. Maar zodra zij naar huis gaan, is die extrene back-up er niet meer.
De Voice Trainer App zorgt ervoor dat er altijd en overal feedback wordt gegeven op de toonhoogte en volume van het spreken. Tijdens de logopedische behandeling wordt de app ingezet bij het oefenen en thuis wordt het gebruikt als ondersteunend hulpmiddel bij de communicatie.
De ervaringen zijn zeer positief, zowel van de patiënt, de behandelaar als de mantelzorger. Deze laatste hoeft thuis niet meer voortdurend te corrigeren als de spraak onverstaanbaar is. “Soms hoef ik alleen maar even subtiel op het scherm te wijzen.”

Publicatiedatum: 21-04-2017


Terug naar overzicht