Herstelzorg na COVID-19 – Logopediepraktijk Meijer – Deventer

Logopediepraktijk Meijer

Communiceren is alles, daarom logopedie.

Herstelzorg na COVID-19

Paramedische herstelzorg na COVID-19.

Na het doormaken van COVID-19 (het coronavirus) houden sommige mensen langere tijd klachten.
Als u problemen heeft bij het spreken kan een logopedist hulp bieden. Het kan gaan om een hese, zwakke stem waardoor u minder goed verstaanbaar bent en/of sneller vermoeid door het praten. Voldoende kracht van de ademspieren is nodig om de stem te ondersteunen, dus is er ook aandacht voor de ademhaling.
Ook als u kauw- en slikproblemen heeft kunt u bij een logopedist terecht die is gespecialiseerd in slikstoornissen.
Deze herstelzorg wordt tot 1 augustus 2021 vergoed uit het basispakket van de zorgverzekeraars. Wel wordt eerst het eigen risico aangesproken. De zorgverzekeraar stelt wel als voorwaarde dat de patient meewerkt aan het onderzoek naar het effect van deze herstelzorg. Er is een verwijzing nodig van de huisarts of een medisch specialist.
Zo nodig wordt de therapie afgestemd met andere paramedici zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut of diëtist.

Op de website van Zorginstituut Nederland vindt u veel informatie: www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/paramedische-herstelzorg-na-covid-19